top of page

Den negative effekt af klorholdigt brusevand på vores helbred

Opdateret: 22. jan.


Den negative effekt af klorholdigt brusevand på vores helbred

Når vi tager brusebad, bliver vi ofte udsat for klor, da det er almindeligt at tilsætte klor til kommunalt vand i mange lande for at dræbe skadelige bakterier og mikroorganismer og sikre, at vandet er sikkert at bruge. Desværre kan tilstedeværelsen af klor i brusevandet have negative virkninger på vores hud, hår og generelle helbred, især når vi udsættes for det regelmæssigt. Derfor er det vigtigt at filtrere brusevandet i områder, hvor der tilsættes klor.


Når varmen og dampen fra brusevandet kommer i kontakt med klor, kan kloret fordampe og danne klorgas, som vi kan indånde. Derudover kan klor også trænge igennem huden og forårsage hudirritation, tørhed og endda forværre hudsygdomme som eksem. Disse virkninger kan være særligt udtalte hos personer med følsom hud eller allergier.


Desinfektionsmidler, der bruges til at rense vandet, kan også reagere med organiske stoffer og danne desinfektionsbiprodukter (DBP'er), herunder trihalomethaner (THM'er), der er blevet forbundet med sundhedsproblemer som kræft, fødselsdefekter og reproduktive problemer. Undersøgelser har vist, at vi kan blive eksponeret for disse kemikalier gennem indånding og hudkontakt under brusebad, og det er derfor vigtigt at reducere vores eksponering for dem.


Ud over hud- og åndedrætsproblemer er eksponering for klor og DBP'er i brusevand også blevet forbundet med andre sundhedsproblemer. For eksempel kan brusebad i klorholdigt vand forårsage øjenirritation, tørhed og rødme. Kloreksponering er også blevet forbundet med øget risiko for blærekræft samt andre sundhedsproblemer som astma, allergier og problemer med skjoldbruskkirtlen.


Ved at filtrere brusevandet i områder, hvor der tilsættes klor, kan vi hjælpe med at fjerne disse skadelige kemikalier og reducere vores eksponering for dem. Ved at fjerne klor og DBP'er fra brusevandet kan vi mindske hudirritation og tørhed, reducere åndedrætsproblemer og potentielt mindske vores risiko for andre sundhedsproblemer.

Der er forskellige typer brusefiltre tilgængelige på markedet, hver med deres egne funktioner og fordele. Nogle filtre bruger aktivt kul til at fjerne klor og andre kemikalier, mens andre bruger en kombination af forskellige filtreringsmetoder for at opnå omfattende vandfiltrering.


I sidste ende er filtrering af brusevand i områder, hvor der tilsættes klor, et vigtigt skridt for at fremme bedre sundhed og trivsel. Ved at reducere vores eksponering for klor og andre skadelige kemikalier i brusevandet kan vi forbedre vores hud- og åndedrætssundhed samt potentielt mindske vores risiko for andre sundhedsproblemer, der er forbundet med eksponering for disse kemikalier.

12 visninger

Comments


bottom of page