top of page

Filtrering

Hvad bliver filtreret
ud af dit drikkevand

Hvad bliver filtreret:

Kokosbaseret aktivt kulblok og ultramembran vandfiltrering

Vi leverer den seneste generation af kokosbaserede aktivkulblok- og ultramembran-vandfilterpatroner, der leverer miljøvenlig vandfiltrering med exceptionelle filtreringsevner og lang holdbarhed.

Nedenfor er skitseret en oversigt over de urenheder, der effektivt kan filtreres eller reduceres kraftigt fra dit drikkevand.

PFAS

PFAS, PFOS og PFNA er blandt de største trusler mod drikkevandet og en trussel, der er blevet meget reel i de senere år, da mere omfattende test af drikkevand har vist hvor udbredte PFAS-stoffer faktisk er i drikkevandet. PFAS er forbundet med risikoen for forskellige former for kræft, reproduktions- og udviklingsproblemer, neurologiske problemer såsom udviklingsforsinkelser og ADHD, samt evnen til at tabe sig.

Farmaceutiske rester

Lægemidler og medicinrester er et voksende problem og stofferne findes oftere og oftere i drikkevandet. Den præcise effekt af langvarig eksponering for en cocktail af farmaceutiske rester er stadig genstand for igangværende forskning.

Pesticider

Pesticidrester findes i drikkevand over hele Europa og USA, og er et problem, der er kommet for at blive. Især drikkevand fra grundvand viser sig at indeholde pesticider. Pesticider er blevet forbundet med forskellige sundhedsproblemer, herunder neurologiske lidelser, reproduktionsproblemer og visse former for kræft.

Tungmetaller

Tungmetaller som arsen, cadmium, nikkel, kviksølv, kobber, krom, zink og bly, som kan komme fra en lang række kilder, herunder gamle vandrør, udgør en sundhedsrisiko selv i meget små mængder.

Klor og klorbiprodukter

Når klor tilsættes til vand, reagerer det med eksisterende organiske forbindelser, hvilket resulterer i dannelsen af desinfektionsbiprodukter (DBP'er), især trihalomethaner (THM'er). Dette gælder både for drikkevand og især ved brusebad i opvarmet klordamp. Klorbiprodukter er forbundet med flere former for kræft.

Hvad der præcist bliver filtreret:

Organisk opløsningsmiddel/ Organisk forurening/ Alkohol

+95 % filtrering:


Di-n-butylphthalat

1,2-dichlorbenzen

1,3-dichlorbenzen

2-methylbenzenamin

1,4-dichlorbenzen

Methylnaphthalen

Biphenyl

p-chlorcresol

2-methylbutan

2,2-bipyridin

2,5-dichlorphenol

Bis(2-ethylhexyl)phthalat

3,6-dichlorphenol

Naphthalen

Nitrobenzen

m-nitrophenol

p-Bromphenol

Diethylphthalat

o-Nitrophenol

Butylbenzen

2,4-dinitrocresol

p-nitrophenol

2,4-dinitrotoluen

2,6-dinitrotoluen

Klorbenzen

4-chlor-2-nitrotoluen

Ethylbenzen

2-chlorphenol

Chlortoluen

Chrysene

Hexan

1,3,5-trimethylbenzen

m-Cresol

m-xylen

Isooctan

xylen

Cyclohexan

p-xylen

2,4-Xylenol

70-95 % filtrering:

Anilin

Dibrom-3-chlorpropan

1-Pentanol

Benzen

Phenol

Benzyl alkohol

1,1-dichlorethylen

Phenylalanin

Benzoesyre

cis-1,2-dichlorethylen

o-phthalsyre

Bis(2-chlorethyl)ether

trans-1,2-dichlorethylen

Styren

1,2-dichlorpropan

Ethylen

Toluen

Hydroquinon

1-Chlorpropan

4-methylbenzenamin

Vinylacetat

Andet (uorganiske forbindelser)

+95 % filtrering:

Calciumhypochlorit

Ozon

Klor

klor bi-produkter

Klordioxid

Mikroplastik

70-95 % filtrering:

 

PFAS

PFOA

PFNA

PFOS

50-70 % filtrering:

Nitrat

Kalk

Kommerciel/fælles nomenklatur for de tidligere nævnte kemiske kontaminanter

Acetaldehyd
Benzin

BPA

THMs

HAAs
Eddikesyre
Glycol
Acetone
Herbicider
Aktiveret slam spildevand
Svovlbrinte
Luftrensende skrubbeløsninger
Hypoklorsyre
Alkohol
Insekticider
Aminer
Jod
Ammoniak
Isopropylacetat og alkohol
Amylacetat og alkohol
Ketoner
Frostvæske
Mælkesyre
benzin
Mercaptans
Biokemiske midler
Methylacetat og alkohol
Blegemiddelopløsninger
Methylethylketon
Butylacetat og alkohol
Naphtha
Calciumhypochlorit
Nitrobenzen
Dåse- og tromlevask
Nitrotoluen
Kemikalietank vaskevand
Lugte
Kloral
Organiske forbindelser
Kloramin
Phenol
Klor
Kaliumpermanganat
Klorbenzen
Natriumhypochlorit
Chlorphenol
Opløsningsmidler
Klorofyl
Sulfonerede olier
Cresol
Smag (økologisk)
Mejeriproces vaskevand
Toluen
Nedbrudt organisk stof
Trichlorethylen
Defoilanter
Drænvand med rislende filter
Rengøringsprodukter
Terpentin
Opløst olie
Eddike
Farvestoffer
Brøndvand
Ethylacetat og alkohol
Xylen

Flygtige organiske kemikalier (VOC'er)

+95 % filtrering:


Bromdichlormethan

Tetrachlorethylen

Dibromchlormethan

70-95 % filtrering:

Bromdichlormethan

1,1,2,2-tetrachlorethan

Bromo form

Carbontetrachlorid

1,1,1-trichlorethan

Trichlorethylen

Herbicider

+95 % filtrering:


2,4-D

Deisopropylatrazin

Linuron

Alachlor

Desethylatrazin

Mecoprop

Atrazin

Metazachlor

Bentazon

Monuron

Bromacil

2,4-dichlorphenoxy

Diuron

Propazin

Simazine

Terbutryn

Triclopyr

Cyanazin

Isoproturon

70-95 % filtrering:

Klorotoluron

Tungmetaller:

70-95 % filtrering:

Bly
Zink
Mangan
Barium
Kobber
Kviksølv
Lithium

Pesticider og insekticider

+95 % filtrering:


Malathion

Aldrin

Demeton-O

MCPA

Den antracæne

Azinphos-ethyl

Dieldrin

Carbofuran

Parathion

Pentachlorphenol

Endosulfan

Endrin

Hexachlorbenzen

Hexachlorbutadien

Isodrin

DDT

Lindan

Lægemiddelrester:

+95 % filtrering af mange lægemiddelrester, herunder:

 

Atenolol

Carbamazepin

Estron

Meprobamat

Trimethoprim

UF Pro membran filter

Vores UF Pro ultra membran patron vil desuden filtrere følgende:


Legionella Pneumophila
Legionella spp.
Escherichia coli (E-coli)
Pseudomonas aeruginosa
Amøbe associerede bakterier
Svampe
Mycobacterium
Vibrio kolera
Stretokokker
Cryptosporidium
Cyster
Giardia
Staphylococcus Brevundimonas
Kaolin
Polymeriseret latex

Arsen

Flour

bottom of page